Ý kiến luật sư, luật gia
Sign In
Luật sư với hoạt động thi hành bản án, quyết định dân sự

(27/07/2015)

Trong những năm gần đây, đội ngũ luật sư phát triển khá nhanh và đã khẳng định được vai trò của mình trong quá trình giải quyết các vụ việc theo các quy định của pháp luật tố tụng hình sự, dân sự, hành chính và trong cả giai đoạn thi hành án. Thông qua việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa… Tuy nhiên, sự tham gia của luật sư trong hoạt động thi hành bản án, quyết định dân sự và thi hành phần dân sự trong bản án, quyết định hình sự còn rất mờ nhạt, rất ít vụ việc có luật sư tham gia, nếu có tham gia thì cũng ở mức độ hạn chế, không phát huy được hết vai trò vốn có của luật sư trong hoạt động này.