Hội nghị Tập huấn chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
Sign In

Hội nghị Tập huấn chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Thực hiện Chị thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, được sự hỗ trợ của Ban quản lý Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020, ngày 25/6/2018 Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương tổ chức “Hội nghị tập huấn chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo” tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Đến dự Hội nghị, về phía các cơ quan, ban ngành trung ương gồm có: Đại diện Ban quản lý Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp - Bộ Tư pháp; đại diện lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; đại diện Tạp chí Dân chủ và Pháp luật - Bộ Tư pháp…
Về phía địa phương có: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Chí Linh; các ban, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Chí Linh; đại diện lãnh đạo các xã, phường và các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn thị xã và cơ quan phát thanh truyền hình địa phương.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia đến từ Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam giới thiệu các nội dung như: Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; thực thi các chính sách, pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ khởi nghiệp - những vấn đề cần đặt ra trong thời gian tới…
Các đại biểu tham dự đã thẳng thắn bày tỏ ý kiến về nhiều vấn đề còn tồn đọng ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, khó khăn không chỉ ở trình độ quản lý, điều hành của các chủ doanh nghiệp mà còn xuất phát từ việc thiếu hụt nghiêm trọng nguồn vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp. Song song với khó khăn về nguồn vốn thì khó khăn về nhân lực cũng là điều đáng quan tâm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc điều tiết các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thời gian qua vẫn chưa được quan tâm sâu sát, khung pháp lý chuẩn mực để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam chưa thực sự thúc đẩy sự phát triển của các loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương cảm ơn sự quan tâm của các ban, ngành, cơ quan trung ương đã tạo điều kiện tổ chức Hội nghị. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch cũng ghi nhận và biểu dương sự đóng góp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá thể đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương trong những năm qua. Đồng chí khẳng định, chính quyền các cấp, các ngành của thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa của địa phương phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc phát triển kinh tế của tỉnh Hải Dương và của đất nước./.
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     Vũ Hải Việt