Chi bộ Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020
Sign In

Chi bộ Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Ngày 15/9/2017, tại trụ sở Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đã diễn ra Đại hội Chi bộ Tạp chí Dân chủ và Pháp luật nhiệm kỳ 2017 - 2020. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp; đồng chí Cao Xuân Thủy, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Hữu Quảng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tư pháp cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Tạp chí.
Chi bộ Tạp chí Dân chủ và Pháp luật hiện có 12 đảng viên, chiếm gần 75% số lượng cán bộ, viên chức của Tạp chí (trong đó có 10 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị). Trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi bộ Tạp chí Dân chủ và Pháp luật luôn đoàn kết, vững mạnh, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong của tổ chức đảng và đảng viên. Chi bộ luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tư pháp trong phối hợp với Lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị, tư tưởng và công tác chuyên môn. Vì thế, các hoạt động chuyên môn của Tạp chí thời gian qua luôn phục vụ tích cực cho các hoạt động của Bộ, Ngành Tư pháp. Chi bộ đã tổ chức triển khai nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các tổ chức đoàn thể trong đơn vị được quan tâm và hoạt động khởi sắc. Từ năm 2015 cho đến nay, Chi bộ đã chuyển sinh hoạt Đảng cho 02 đảng viên chính thức sang chi bộ mới (nghỉ hưu theo chế độ), tiếp nhận 01 đảng viên từ đơn vị khác chuyển về, kết nạp 05 quần chúng ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng và tiếp tục bồi dưỡng, phát triển đội ngũ đảng viên trong Chi bộ.
 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận về dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Tạp chí Dân chủ và Pháp luật nhiệm kỳ 2015 - 2017. Hầu hết các đại biểu đều nhất trí với các dự thảo Báo cáo và khẳng định: Dự thảo Báo cáo đã phản ánh đầy đủ tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017. Tuy nhiên, để hoàn thiện các văn kiện của Đại hội, đặc biệt phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới thì Báo cáo cần tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, chi bộ trên tất cả các mặt; phát huy vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ; chỉ đạo và quan tâm hơn nữa tới hoạt động của các tổ chức đoàn thể; lấy mục tiêu an sinh xã hội là một trong những mục tiêu hành động của Chi bộ…
 

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 03 đồng chí. Đồng chí Đồng chí Đặng Vũ Huân đảm nhiệm chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Hoàng Thị Phương Hoa đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Hoàng Hưng đảm nhiệm chức vụ Chi ủy viên.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp, thay mặt Đảng ủy Bộ Tư pháp gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đại hội đã bầu ra được nhân sự nhiệm kỳ mới với trọng trách mới. Đồng chí mong Tạp chí sẽ quan tâm hơn đến công tác tào đạo, bồi dưỡng tại chỗ các cán bộ trẻ, nhất là các cán bộ trong quy hoạch để hoàn thiện hơn lực lượng lãnh đạo cấp phòng của Tạp chí. Đồng chí cũng hy vọng rằng, bản thân các đồng chí đảng viên, biên tập viên của Tạp chí cấn nỗ lực hơn nữa, mạnh dạn học hỏi, luôn giữ vững lập trường chính trị vững vàng để xây dựng Chi bộ Tạp chí đoàn kết, vững mạnh.
Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã thông qua Nghị quyết của Đại hội Chi bộ Tạp chí Dân chủ và Pháp luật nhiệm kỳ 2017 - 2020.
Quỳnh Vũ
Ảnh: Thu Trang