Tọa đàm về “Tình hình triển khai thực hiện luật đấu giá tài sản năm 2016 tại tỉnh Hải Dương”
Sign In

Tọa đàm về “Tình hình triển khai thực hiện luật đấu giá tài sản năm 2016 tại tỉnh Hải Dương”

Sáng ngày 08/8/2017, tại Hải Dương, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đã phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản của tỉnh tổ chức Tọa đàm về “Tình hình triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản năm 2016 tại tỉnh Hải Dương”. Tham dự Tọa đàm, có sự góp mặt của các lãnh đạo, viên chức của Tạp chí và Trung tâm. Tọa đàm diễn ra dưới sự chủ trì của TS. Dương Văn Hậu - Phó Tổng Biên tập Tạp chí.
Khai mạc Tọa đàm, TS. Dương Văn Hậu khẳng định, Hải Dương là một trong những tỉnh đi đầu trong việc thực hiện hiệu quả công tác triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản năm 2016, trong đó, vai trò của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương là rất quan trọng. Việc triển khai Luật một cách hiệu quả sẽ tăng cường cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia đấu giá, trách nhiệm của đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.
 

Tiếp nối lời phát biểu khai mạc, đồng chí Hoàng Văn Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm đã đánh giá chung về công tác bán đấu giá tài sản và tình hình triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản năm 2016 tại tỉnh Hải Dương. Theo đó, trong thời gian vừa qua, Trung tâm đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Tư pháp và các cấp Ủy, chính quyền đánh giá cao và khách hàng, đối tác tín nhiệm. Bên cạnh đó, mô hình tổ chức, hoạt động bán đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương cũng được Bộ Tư pháp và các Sở Tư pháp trong cả nước đến nghiên cứu, học tập kinh nghiệm. Hiện nay, Trung tâm đã có đội ngũ cán bộ, viên chức chất lượng, tinh thông nghiệp vụ và đoàn kết nội bộ, với trụ sở làm việc khang trang, cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài...
Để làm rõ hơn các vấn đề trọng tâm, đồng chí Nguyễn Đại Dân - Giám đốc Trung tâm đã phân tích quá trình triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản năm 2016, tập trung đánh giá những khó khăn, vướng mắc và đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả công tác triển khai thi hành Luật tại tỉnh Hải Dương.
Để thi hành Luật có hiệu lực, hiệu quả, tỉnh Hải Dương đã triển khai, thực hiện các kế hoạch theo thẩm quyền như: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành kế hoạch số 1276/KH-UBND ngày 10/5/2017 về triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, trong đó, giao cho Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan rà soát, đề xuất, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ các văn bản luật trước đây cho phù hợp với Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản đã chủ động rà soát, sửa đổi nội dung thông báo và niêm yết việc đấu giá tài sản; thống nhất thời gian nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước của khách hàng vào tài khoản theo quy định pháp luật; phối hợp với các đối tác, khách hàng trong việc thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định của pháp luật…
Qua thực tiễn triển khai Luật, đồng chí Nguyễn Đại Dân cũng chia sẻ những đề xuất, kiến nghị như: Trung tâm đã có văn bản đề nghị với Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành quy chế đấu giá tài sản theo Luật Đấu giá tài sản năm 2016 để thực hiện thống nhất tại địa phương vì vẫn còn tình trạng lúng túng, viện dẫn Luật chưa thống nhất, chưa đúng; đối với phí hồ sơ thu theo Thông tư số 48/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản chưa phù hợp - giảm nguồn thu đối với Trung tâm trong khi phí thù lao dịch vụ theo Thông tư số 45/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định khung thù lao dịch vụ đầu tư tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản chưa đáp ứng cho hoạt động của đơn vị tự chủ lấy thu bù chi, cơ chế mới này trên thực tế đã gây nhiều khó khăn trong công tác bán đấu giá tài sản. Vì vậy, cần sửa đổi Thông tư số 48/TT-BTC về thu phí hồ sơ để tăng nguồn thu cho Trung tâm; bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cần xem xét để sớm thành lập Hiệp hội Đấu giá viên theo Điều 21 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 nhằm bảo vệ quyền, lợi ích của đấu giá viên, giám sát việc tuân theo pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ đấu giá viên…
Cũng tại Tọa đàm, các đại biểu đã tích cực trao đổi, thảo luận về một số nội dung khác như: Vấn đề rà soát đội ngũ đấu giá viên, doanh nghiệp đấu giá tài sản; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ đấu giá viên, cán bộ quản lý hoạt động bán đấu giá tài sản; giải quyết các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác bán đấu giá tài sản xảy ra trên thực tế...
Kết thúc Tọa đàm, TS. Dương Văn Hậu trân trọng cảm ơn Trung tâm đã chủ động phối hợp, tạo điều kiện cho Tọa đàm được diễn ra tốt đẹp. Kết quả Tọa đàm sẽ là tài liệu hữu ích phục vụ cho Tạp chí trong việc biên soạn và xuất bản Số chuyên đề chuyên sâu 200 trang về "Luật Đấu giá tài sản năm 2016". Với những kết quả và kinh nghiệm hoạt động đấu giá tài sản từ năm 1997 đến nay, hi vọng rằng, trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, hoạt động ổn định, phát triển, góp phần đưa Luật Đấu giá tài sản năm 2016 được triển khai hiệu quả trên thực tế.
Minh Minh
Ảnh: Thu Trang
Liên kết website