Tọa đàm về công tác theo dõi thi hành pháp luật
Sign In

Tọa đàm về công tác theo dõi thi hành pháp luật

Ngày 13/3/2017, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Dự án JICA tổ chức “Tọa đàm về công tác theo dõi thi hành pháp luật” nhằm đánh giá toàn diện thực trạng công tác theo dõi thi hành pháp luật hiện nay, đồng thời tiếp tục thảo luận, đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức theo dõi thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta. Tham dự Tọa đàm, có đại diện của các cơ quan thuộc Bộ Tư pháp, các chuyên gia, nhà khoa học và toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật dưới sự đồng chủ trì của ông Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật và ông Kawanishi - Cố vấn trưởng Dự án JICA.
Phát biểu khai mạc Tọa đàm, ông Đặng Thanh Sơn nhấn mạnh: Xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật là hai nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang tập trung chỉ đạo chuyển hướng chiến lược từ xây dựng và hoàn thiện pháp luật sang trọng tâm là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thực thi pháp luật tạo sự liên thông giữa công tác xây dựng pháp luật và công tác tổ chức thi hành pháp luật thì vai trò của công tác theo dõi thi hành pháp luật càng trở nên quan trọng. Trong năm 2016, công tác này được triển khai bài bản hơn với những đổi mới, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, thể chế về công tác theo dõi thi hành pháp luật dần được hoàn thiện, phương pháp theo dõi thi hành pháp luật tiếp tục được nghiên cứu đổi mới, hoạt động hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật được chú trọng và tăng cường hơn. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác theo dõi thi hành pháp luật vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc, bất cập cần phải tháo gỡ, giải quyết.
 

Tiếp nối lời khai mạc, ông Kawanishi cũng cho biết, trong giai đoạn bắt đầu, Dự án JICA tập trung vào vệc hoàn thiện pháp luật liên quan đến lĩnh vực dân sự và tố tụng dân sự. Tuy nhiên, từ năm 2015, Dự án mở rộng hơn, chú trọng hơn tới hoạt động hỗ trợ để xây dựng những đạo luật có khả năng triển khai trên thực tiễn hiệu quả hơn. Ông cũng thẳng thắn chia sẻ, ở Nhật Bản, không có công tác theo dõi thi hành pháp luật như ở Việt Nam nên trong giai đoạn đầu triển khai Dự án đã gặp khá nhiều khó khăn nhưng bản thân ông và những người trực tiếp thực hiện Dự án luôn nhận thức việc khắc phục những mâu thuẫn, chồng chéo của pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật là những nhiệm vụ quan trọng để pháp luật được thi hành trên thực tế nên hoạt động phối hợp với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật là một trong những nội dung hoạt động trọng tâm và được chú trọng trong thời gian qua.
Sau phần khai mạc, TS. Hồ Quang Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã trình bày báo cáo dẫn đề về công tác theo dõi thi hành pháp luật. Trong đó, ông đã tập trung làm rõ thực trạng công tác theo dõi thi hành pháp luật hiện nay về các mặt như: Thể chế, tổ chức thực hiện theo dõi thi hành pháp luật; nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc và một số vấn đề về định hướng đổi mới công tác tổ chức theo dõi thi hành pháp luật trong giai đoạn hiện nay.
 

Cuộc Tọa đàm tiếp diễn với phần trình bày tham luận của một số đại biểu tham dự. Trong đó, Đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã đánh giá tình hình triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và kết quả công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời, nêu lên những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác này tại địa phương cũng như đề xuất những giải pháp nhằm từng bước đưa công tác này đi vào nền nếp, đạt hiệu quả, đảm bảo tính pháp chế, là hành lang pháp lý trong việc theo dõi thi hành pháp luật.
Cũng tại buổi Tọa đàm, các đại biểu được nghe phần thuyết trình về một số định hướng lớn trong việc xác định các tiêu chí phục vụ việc đánh giá tình hình thi hành pháp luật của TS. Dương Thị Thanh Mai - Chuyên viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý. Theo bà, cần phải đổi mới cấu trúc hệ tiêu chí, đó là chuyển từ hệ tiêu chí đánh giá theo từng nội dung, hoạt động thi hành pháp luật sang hệ thống gồm 04 nhóm tiêu chí với các chỉ số đo lường mức đạt được của một hoặc một nhóm mục tiêu cụ thể và mục tiêu tổng quát của chính sách pháp luật: Chỉ số đầu vào, chỉ số đầu ra, chỉ số kết quả và chỉ số ảnh hưởng, tác động...
Sau phần trình bày tham luận, các đại biểu cũng đã tích cực và thẳng thắn trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc, bất cập như: Bố trí kinh phí phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác phối hợp trong hoạt động theo dõi thi hành pháp luật; công tác tổ chức, bố trí biên chế làm công tác theo dõi thi  hành pháp luật... và cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm của Nhật Bản về một số vấn đề liên quan đến công tác này.
Kết thúc Tọa đàm, ông Đặng Thanh Sơn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ông Kawanishi và toàn thể các đại biểu tham dự Tọa đàm, đồng thời khẳng định, Tọa đàm này đã thực sự là diễn đàn để các chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách và các nhà hoạt động thực tiễn cùng nhau phân tích, đánh giá toàn diện về kết quả, những tồn tại, hạn chế cũng như giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, đồng thời bàn những định hướng lớn cho việc xác định các tiêu chí phục vụ cho việc đánh giá theo dõi thi hành pháp luật và tham khảo kinh nghiệm từ các chuyên gia Nhật Bản. Kết quả buổi Tọa đàm sẽ góp phần làm cơ sở lý luận và thực tiễn về sự cần thiết của thiết chế này trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Hiến pháp năm 2013. Bên cạnh đó, những luận giải, kiến nghị của các đại biểu dự Tọa đàm sẽ là căn cứ quan trọng để Bộ Tư pháp tiếp tục triển khai, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật.
Minh Minh
Liên kết website