Thi hành pháp luật
Sign In
Thể chế quản lý lao động người nước ngoài - Một số vấn đề từ thực tiễn

(30/01/2018)

Thể chế được hiểu là “những quy định, luật lệ của một chế độ xã hội, buộc mọi người phải tuân theo”[1]. Như vậy, thể chế quản lý lao động người nước ngoài ở Việt Nam là tổng thể các quy tắc xử sự do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong việc Nhà nước tác động vào đối tượng quản lý là những người nước ngoài nhập cư vào nước sở tại để làm ăn, sinh sống một mình hoặc cùng với gia đình của họ với các nguyên tắc cơ bản là tôn trọng quyền con người, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm hiệu quả kinh tế và bảo vệ việc làm cho người lao động bản xứ, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của lao động nước ngoài nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài một cách hợp lý và gắn việc sử dụng lao động nước ngoài của từng người sử dụng lao động với lợi ích chung của toàn xã hội.

Công tác trợ giúp pháp lý tỉnh Quảng Ngãi sau một năm nhìn lại

(30/01/2018)

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2016, trong năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Cục Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp), Lãnh đạo Sở Tư pháp, sự phối hợp của các cấp, các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của đội ngũ viên chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi (Trung tâm), công tác trợ giúp pháp lý đã đạt được những kết quả thiết thực góp phần vào sự thành công của Ngành Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và cả nước nói chung.

Liên kết website