Thi hành pháp luật
Sign In
Tác động của toàn cầu hóa đến việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam

(29/06/2018)

Bài viết phân tích về những tác động của quá trình toàn cầu hóa đến việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam, qua đó, tiếp tục tận dụng những tác động tích cực, mặt khác, nhận diện được tác động tiêu cực để có biện pháp hạn chế, phòng ngừa.

Kiểm tra lời khai của người làm chứng tại phiên tòa hình sự tranh tụng

(29/06/2018)

Bài viết giới thiệu về những đặc điểm, khiếm khuyết của tố tụng tranh tụng, cách thức hệ thống tố tụng này kiểm tra lời khai của người làm chứng. Sau đó, dựa trên sự phân tích quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về kiểm tra lời khai của người làm chứng tại phiên tòa, tác giả đưa ra những kiến nghị, đề xuất.

Liên kết website