Chào Xuân Đinh Dậu 2017
Sign In

Chào Xuân Đinh Dậu 2017

Gửi các cộng tác viên và bạn đọc cả nước thân mến!
Năm Bính Thân 2016 đã khép lại. Một mùa xuân mới lại về, trên gương mặt mọi người, dường như ai cũng đang rạng rỡ niềm vui và hy vọng vào năm mới Đinh Dậu 2017 với nhiều thành tựu và thắng lợi mới.
Năm qua, Ngành Tư pháp đã tổ chức triển khai 10 nhóm nhiệm vụ lớn và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công tác chỉ đạo, điều hành được đổi mới, bám sát chủ trương  xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ; việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng nhằm bảo đảm tốt hơn các quyền con người, quyền công dân, phục vụ kịp thời yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được toàn ngành tập trung đẩy mạnh; công tác hòa giải ở cơ sở tạo được điểm nhấn quan trọng qua việc tổ chức thành công cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” lần thứ III. Thi hành án dân sự đạt kết quả vượt chỉ tiêu cả về việc và về tiền; tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự. Công tác hộ tịch có nhiều khởi sắc, việc áp dụng thí điểm phần mềm đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân gắn với triển khai Luật Hộ tịch bước đầu đạt hiệu quả. Việc tham gia ý kiến pháp lý đối với các vụ việc, sự kiện liên quan đến môi trường, đầu tư quốc tế... được thực hiện kịp thời, có chất lượng. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ, Ngành được triển khai khá toàn diện trên các lĩnh vực. Các mặt công tác khác của Bộ, Ngành cũng đạt được nhiều kết quả khả quan.
Năm Đinh Dậu 2017, Ngành Tư pháp xác định 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung nguồn lực và có các giải pháp để thực hiện hiệu quả, chủ động trong việc lập và nâng cao chất lượng chương trình xây dựng pháp luật, đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật gắn với thi hành pháp luật, chủ động tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ các giải pháp đổi mới thể chế, nhất là thể chế liên quan đến đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp, giảm thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, chủ động tham mưu các vấn đề pháp lý đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội cũng như trong chỉ đạo điều hành hàng ngày, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia và của từng địa phương.
Với tư cách là diễn đàn nghiên cứu, trao đổi về khoa học pháp lý, về nghiệp vụ công tác tư pháp, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật sẽ tiếp tục phấn đấu để xứng đáng là công cụ phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp đối với toàn ngành, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm 2017, là người bạn đường tin cậy của các nhà khoa học pháp lý, của đội ngũ cán bộ tư pháp, pháp luật và bạn đọc cả nước.
Trong không khí rạo rực ngày xuân, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật cũng xin trân trọng gửi tới các cộng tác viên, các bạn đọc xa gần trong cả nước lời chúc “Mạnh khỏe - Hạnh phúc - An khang - Thịnh vượng”. 
                                                      TẠP CHÍ DÂN CHỦ VÀ PHÁP LUẬT
Liên kết website