Công bố ba nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
Sign In

Công bố ba nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Ngày 25/9/2018, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc ký Văn bản số 2232/TTKQH-TT công bố các nghị quyết vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua.
1. Nghị quyết số 574/NQ-UBTVQH14 ngày 13/9/2018 về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018”. Đoàn giám sát này bao gồm: Trưởng Đoàn giám sát là ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; hai Phó Trưởng Đoàn giám sát là bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội và ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. 
Đoàn giám sát có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát; báo cáo kết quả giám sát với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9/2019; chuẩn bị dự thảo và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề; chuẩn bị báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi đến Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.
2. Nghị quyết số 575/NQ-UBTVQH14 ngày 13/9/2018 về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”. Theo đó, Trưởng Đoàn giám sát được giao cho Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội làm Trưởng Đoàn giám sát; hai Phó Trưởng Đoàn giám sát là ông Nguyền Hữu Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội và ông Dương Quốc Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.
Đoàn giám sát có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát; báo cáo kết quả giám sát với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 8/2019; chuẩn bị dự thảo và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề; chuẩn bị báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi đến Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.
3. Nghị quyết số 577/NQ-UBTVQH14 ngày 17/9/2018 về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều động, bổ nhiệm ông Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV giữ chức Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/9/2018.
Uyên Nhi
Ảnh: Quochoi.vn