Thư Chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (20/12/1977-20/12/2017)
Sign In

Thư Chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (20/12/1977-20/12/2017)

THƯ CHÚC MỪNG CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (20/12/1977-20/12/2017)

           Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (20/12/1977 - 20/12/2017), thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi chân thành gửi tới các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác tại Tạp chí Dân chủ và Pháp luật lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
           Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, với tinh thần đoàn kết nhất trí, đồng sức, đồng lòng, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đạt nhiều thành tích quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp, xây dựng Tạp chí Dân chủ và Phát luật trở thành một tạp chí chuyên ngành có uy tín trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.
          Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiếp tục đặt Bộ, ngành Tư pháp nói chung và Tạp chí Dân chủ và Pháp luật nói riêng trước những vận hội, thời cơ mới nhưng đồng thời cũng có không ít những khó khăn, thách thức, nhất là yêu cầu ngày càng cao trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đáp ứng tiến trình hội nhập quốc tế.
          Trong tinh thần đó, tôi tin tưởng và mong muốn mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp vốn có, thấm nhuần mục đích, tôn chỉ về “Dân chủ và Pháp luật”, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam để nỗ lực, chủ động, sáng tạo hơn nữa, góp phần quan trọng cùng với Bộ, ngành Tư pháp hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
          Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
 
                                                                         Thân ái!
 
                                                                                                                                                                                                                                                   LÊ THÀNH LONG
                                                                      Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng
                                                                        Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp