Sự kiện pháp lý nổi bật
Sign In
Chính sách ưu đãi đối với các gia đình người có công với cách mạng

(18/07/2018)

Ưu đãi người có công với cách mạng luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đặc biệt quan tâm. Đây không chỉ là vấn đề về đạo lý, truyền thống mà còn là vấn đề chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội; không chỉ là vấn đề cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa lâu dài trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa hiện nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ là người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của mỗi người chúng ta là phải quan tâm, thương yêu và giúp đỡ họ".

Từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng thay cho mức lương 1.300.000 đồng/tháng trước đây

(22/06/2018)

Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thay thay thế Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 trước đây. Theo đó, từ ngày 01/7/2018 cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được hưởng mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng thay cho mức cũ là 1.300.000 đồng/tháng.

Báo chí cách mạng Việt Nam và sự nghiệp đổi mới

(19/06/2018)

Tính đến hết năm 2017, cả nước hiện có 849 cơ quan báo chí, tạp chí in, trong đó có 86 báo trung ương, 99 báo địa phương, 664 tạp chí; 67 đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương; 05 đơn vị hoạt động truyền hình với tổng số kênh phát thanh, truyền hình trong nước là 281 kênh; 195 cơ quan báo chí điện tử trong đó có 171 cơ quan báo chí, đài, tạp chí thực hiện loại hình báo chí điện tử; 178 trang thông tin điện tử tổng hợp… Báo chí đã thực sự trở thành diễn đàn ngôn luận của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội và mọi tầng lớp nhân dân; là công cụ quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích của xã hội, các quyền tự do của nhân dân. Và đặc biệt là, báo chí đã góp phần to lớn trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là về bảo đảm các quyền con người.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018

(13/06/2018)

Chiều 08/6/2018, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

Những nội dung cơ bản trong các văn bản mới do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo

(11/04/2018)

Trong quý I/2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 12 văn bản, đề án do Bộ Tư pháp soạn thảo, trình. Trong đó, có một số văn bản quan trọng như:

Ngành Tư pháp tiếp tục chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước về xây dựng thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo đảm quyền con người, quyền công dân

(30/01/2018)

Năm 2017 là năm đánh dấu nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt việc tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC đã nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Cũng lần đầu tiên, Hà Nội đón nguyên thủ hai cường quốc hàng đầu thế giới Trung Quốc và Mỹ tới thăm cấp nhà nước trong hai ngày liên tiếp, nhiều hợp tác song phương và các thỏa thuận, ghi nhớ trong nhiều lĩnh vực được ký kết. Trước bối cảnh nước ta tăng cường mở rộng, giao lưu, hợp tác quốc tế, vai trò, trách nhiệm của Ngành Tư pháp rất lớn trong việc thực hiện các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao phó nhằm hoàn thiện thể chế, xây dựng hành lang pháp lý lành mạnh, minh bạch, gỡ bỏ rào cản để giải phóng các nguồn lực phát triển đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nhìn lại 10 sự kiện nổi bật trong năm 2017 của Ngành Tư pháp

(03/01/2018)

Năm 2017 đã qua với bao nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp. Có thể khẳng định Ngành Tư pháp đã có một năm nhiều thắng lợi, ghi nhận những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của đất nước. Ngày 29/12/2017, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2691/QĐ-BTP phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2017 của Ngành Tư pháp, cụ thể như sau:

Nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười: Sự giúp đỡ của Liên Xô đối với Việt Nam trong đào tạo và bồi dưỡng cán bộ pháp luật và cán bộ tư pháp

(31/10/2017)

Từ những năm 50 của thế kỷ trước, Liên Xô đã giúp Việt Nam đào tạo cán bộ pháp lý, ban đầu là những cán bộ được cử đi học, đào tạo ở các lớp ngắn hạn và sau đó quy mô được mở rộng với các loại hình đào tạo khác nhau và chủ lực là đào tạo trong các trường đại học trong lãnh thổ Liên Xô với số lượng lớn sinh viên, nghiên cứu sinh và thực tập tập sinh Việt Nam.

Liên kết website