Sự kiện pháp lý nổi bật
Sign In
Nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười: Sự giúp đỡ của Liên Xô đối với Việt Nam trong đào tạo và bồi dưỡng cán bộ pháp luật và cán bộ tư pháp

(31/10/2017)

Từ những năm 50 của thế kỷ trước, Liên Xô đã giúp Việt Nam đào tạo cán bộ pháp lý, ban đầu là những cán bộ được cử đi học, đào tạo ở các lớp ngắn hạn và sau đó quy mô được mở rộng với các loại hình đào tạo khác nhau và chủ lực là đào tạo trong các trường đại học trong lãnh thổ Liên Xô với số lượng lớn sinh viên, nghiên cứu sinh và thực tập tập sinh Việt Nam.

Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

(08/09/2017)

Xác định vai trò của doanh nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước, dẫn dắt, tạo động lực phát triển đối với nền kinh tế, ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

(08/09/2017)

Ngày 03/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết đề ra 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn với 44 giải pháp cụ thể, 05 nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo thực hiện.

Xóa bỏ mọi rào cản, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế

(08/09/2017)

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành và lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp quan trọng về khuyến khích và tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển. Vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng được nhận thức rõ hơn và đánh giá đúng hơn. Để nhấn mạnh vai trò, thúc đẩy việc phát triển kinh tế tư nhân, ngày 03/6/2017 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phong trào nữ quyền và sự vinh danh trí tuệ phụ nữ

(23/03/2017)

Tóm tắt: Dường như luôn có ít nhất một nửa nhân loại là phụ nữ trên thế giới. Họ là các bà, các mẹ, các chị, các em và bao người phụ nữ khác hàng ngày vẫn sống, làm việc, nhiều khi vô cùng bình dị và lặng lẽ quanh ta. Bài viết này điểm qua phong trào nữ quyền, trí tuệ phụ nữ và những người phụ nữ từng được vinh danh bởi Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới - như một lời chúc mừng, một lời hàm ơn chân thành nhất xin được gửi tới một nửa nhân loại trên trái đất này nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2017. Abstract: There is seemingly almost always more or less than half of women in human world population. They are grand mothers, mothers, sisters and many other women still living and working around us, who are deeply quite and simple. This article reviews feminist movement, intellectual mind of women and women who were glorified by the World Intellectual Property Organization and is regarded as a congratulation, a thanking word to a half of human population in this world on the occasion of the International Women's Day of March 8th, 2017.

Toàn Ngành Tư pháp xác định nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi công tác tư pháp năm 2017

(20/01/2017)

Ngày 23/12/2016, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh vai trò của Ngành Tư pháp trong quá trình xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển. Trong năm 2017, Ngành Tư pháp cần tập trung hơn nữa trong công tác xây dựng pháp luật, tham mưu các vấn đề pháp lý cho Chính phủ để tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, chống lợi ích nhóm trong việc xây dựng chính sách, làm tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật... là những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Tư pháp được Thủ tướng nhấn mạnh tại Hội nghị.

Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(10/01/2017)

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, nhân dân ta đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX. Chúng ta có quyền tự hào về bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng và lịch sử vẻ vang của Đảng ta - Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đại biểu của dân tộc Việt Nam anh hùng. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng hiện nay còn không ít những hạn chế, khuyết điểm như tình trạng mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ; nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn lơ là trong nhận thức; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"... Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm này, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Một số chủ trương, chính sách lớn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế

(09/01/2017)

Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế là chủ trương, chính sách lớn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Trong thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện và đạt được kết quả bước đầu. Tuy nhiên, đến nay, nhìn chung mô hình tăng trưởng nước ta vẫn theo mô hình cũ, chậm được đổi mới. Để khắc phục thực trạng này, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đã ban hành Nghị quyết số 05 - NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Liên kết website