Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự
Sign In

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự

Thi hành hành án dân sự (THADS) có vai trò quan trọng trong hoạt động tư pháp nói chung và quá trình giải quyết vụ án nói riêng. Bản án, quyết định của Tòa án chỉ thực sự có giá trị khi được thi hành trên thực tế. Hoạt động thi hành án là công đoạn cuối cùng giúp cho bản án, quyết định của Tòa án được tôn trọng, chấp hành. Hiến pháp năm 2013 quy định: “Bản án, quyết định của Toà án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành”. Trong những năm qua, công tác THADS luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, công tác THADS nói chung còn gặp nhiều khó khăn, nhiều vụ án lớn, phức tạp chưa được giải quyết dứt điểm, lượng án phát sinh ngày càng nhiều, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, tín dụng, ngân hàng, đất đai…, dẫn đến đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp kéo dài.
Từ ngày 01/7/2009 Luật Thi hành án dân sự có hiệu lực pháp luật đã nâng vị thế của hệ thống THADS. Để đẩy mạnh hơn nữa công tác THADS, nhằm khắc phục những khó khăn trong thời gian tới và đạt kết quả bền vững, ngày 06/02/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về tăng cường công tác THADS. Theo đó, ở Đăk Nông ngày 13/3/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND để triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg về tăng cường công tác THADS với mục đích gắn công tác THADS với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị ở địa phương. Xác định sự chỉ đạo tập trung, thống nhất và cụ thể từng nội dung công việc, trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành trong việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác THADS.
Kế hoạch đã thể hiện những nội dung hết sức quan trọng, như: Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, kiện toàn các chức vụ lãnh đạo đối với Chi cục THADS các huyện, thị xã; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức và trách nhiệm cao trong công tác; Tham mưu cho Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS; Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành; Đẩy mạnh, nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức THADS; Tăng cường công tác xác minh điều kiện thi hành án và nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong THADS; Tập trung nguồn lực, phấn đấu đạt kết quả xong về việc và tiền theo Nghị quyết của Quốc hội, đặc biệt các vụ án tham nhũng và việc liên quan đến tín dụng ngân hàng; Chỉ đạo và thực hiện tốt công tác phối hợp, kịp thời giải quyết các khó khăn, phức tạp, án trọng điểm giá trị lớn phát sinh ảnh hưởng đến an ninh chính trị ở địa phương; Chỉ đạo phối hợp tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho người trúng đấu giá, người nhận tài sản để khấu trừ nghĩa vụ thi hành án; Nâng cao hiệu quả, chất lượng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, trốn tránh, cố ý, chống đối nhằm không chấp hành án; Đề cao vai trò tự kiểm tra, tăng cường thanh tra, kiểm tra các tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá tài sản liên quan đến THADS; Rà soát sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế phối hợp liên ngành và xử lý các tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước; Tăng cường, kiểm tra, thanh tra và có biện pháp ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nhằm tẩu tán tài sản trốn tránh việc thi hành án; Kịp thời cung cấp thông tin, thu hồi, hủy bỏ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất liên quan đến việc THADS; Kịp thời xác minh, truy tìm tài sản, áp dụng các biện pháp cần thiết ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại tài sản của bị can và các đối tượng có liên quan trong các vụ án tham nhũng để đảm bảo tổ chức thi hành án có hiệu quả; Chỉ đạo tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự, bảo đảm cưỡng chế thi hành án hiệu quả; Chuyển giao vật chứng, tài sản, giấy tờ tạm giữ đúng thời hạn; phối hợp thực hiện tốt việc thông báo, trao trả giấy tờ, tài sản, xử lý tiền, tài sản thi hành án tồn đọng; Thu tiền, tài sản đối với các đương sự đang chấp hành hình phạt tù liên quan đến nghĩa vụ THADS; Thực hiện việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quy định của pháp luật về THADS, pháp luật về khiếu nại, tố cáo; phản ánh kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan về hoạt động THADS; Thực hiện chặt chẽ việc thẩm định tài sản bảo đảm cho vay của các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng; phối hợp hiệu quả với các cơ quan THADS trong tổ chức thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; kịp thời cung cấp thông tin về tài khoản, nghiêm túc thực hiện các quyết định về phong tỏa, khấu trừ  tiền trong tài khoản theo quy định của pháp luật; Cân đối ngân sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các cơ quan THADS trên địa bàn; Thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật, phòng chống, tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động THADS. Tiếp theo đó, ngày 21/3/2017 Ban chỉ đạo THADS tỉnh Đăk Nông tổ chức tổng kết công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và kiện toàn Ban chỉ đạo THADS với nguyên tắc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chỉ đạo công tác THADS đúng chức năng, kịp thời; chỉ đạo các cơ quan phối hợp giải quyết vụ việc lớn, phức tạp, khó khăn vướng mắc có nhiều quan điểm chưa thống nhất giữa các cơ quan và dư luận xã hội ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Đây là một trong những quyết tâm chính trị của nền hành pháp về lĩnh vực THADS và sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp ủy Đảng và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan THADS bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước theo bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa và giữ vững ổn định chính trị-xã hội ở địa phương./.
                                                                            Phạm Đình Đạo
Cục THADS tỉnh Đăk Nông