Phản hồi từ cơ sở
Sign In
Sở Tư pháp Quảng Bình phát huy tốt vai trò tham mưu quản lý nhà nước trong công tác theo dõi thi hành pháp luật.

(02/03/2018)

Theo dõi thi hành pháp luật là hoạt động “nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật”[1]. Trong năm qua, với sự tham mưu tích cực của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) đã tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn và UBND các huyện, thị xã, thành phố thông qua các kế hoạch triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL) năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh việc xác định lĩnh vực trọng tâm của công tác theo dõi THPL năm 2017, ngoài việc theo dõi thi hành các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội các sở, ngành, địa phương có thể lựa chọn lĩnh vực theo dõi trọng tâm khác tùy thuộc vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sinh viên đi làm bán thời gian - Góc nhìn pháp lý và thực tiễn từ Đại học Vinh

(25/12/2017)

Trường Đại học Vinh là một trong 17 trường đại học trọng điểm quốc gia của Việt Nam, một trung tâm nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ lớn của khu vực Bắc miền Trung và cả nước, được đặt trụ sở chính tại số 182 đường Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Nghệ An. Sinh viên Trường Đại học Vinh rất đa dạng ở nhiều ngành học: Luật học, kinh tế, ngoại ngữ, nông lâm ngư nghiệp, giáo dục…

Thực tiễn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình - Một số kiến nghị hoàn thiện

(27/09/2017)

Bài viết này đề cập đến những kết quả đạt được và phân tích một số khó khăn, vướng mắc cần giải quyết sau 03 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Từ đó, đưa ra những đề xuất, kiến nghị hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay.

Những thành tựu bước đầu trong hỗ trợ, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực pháp luật cho nước bạn Lào

(30/06/2017)

Việt Nam và Lào là hai nước chung đường biên giới, có mối quan hệ truyền thống lịch sử lâu đời và những nét tương đồng về văn hóa - xã hội. Cả hai nước đều đang trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, thực hiện quan hệ hợp tác toàn diện theo phương châm “Hợp tác láng giềng tốt đẹp, đoàn kết hữu nghị truyền thống, ổn định lâu dài”. Điều này đã tạo điều kiện căn bản để Việt Nam và Lào có sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là hợp tác về giáo dục và đào tạo ngày càng phát triển. Trên cơ sở đó, ngày 24/12/2015, tại Thủ đô Viêng Chăn nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Đoàn công tác Bộ Tư pháp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội đàm giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào và chứng kiến Lễ ký kết Chương trình hợp tác năm 2016 giữa hai bên. Về phía Lào, có Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Thứ trưởng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Một trong các hoạt động hợp tác cụ thể tại Chương trình hợp tác năm 2016 có nội dung: “Các Trường Trung cấp Luật của Việt Nam, đặc biệt là Trường Trung cấp Luật Tây Bắc và Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, thiết lập quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo luật của Bộ Tư pháp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và nghiên cứu tiếp nhận học viên Lào sang học tại các Trường này”. Đây là nội dung đánh dấu bước khởi đầu cho quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị đầy khó khăn nhưng không kém phần thiêng liêng “đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho nước Lào anh em”, để thực hiện nhiệm vụ này, Nhà trường đã có những chuẩn bị về quy trình và cách thức như sau:

Hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với nâng cao chất lượng giảng dạy

(30/06/2017)

Hiện nay, mỗi cơ sở đào tạo thường có hai nhiệm vụ chính và quan trọng nhất là đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đây cũng là hai hoạt động có mối quan hệ hữu cơ, hai nhiệm vụ cơ bản, chiến lược của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, trong đó, việc cán bộ, giáo viên của Nhà trường tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những biện pháp quan trọng, bắt buộc và cần thiết để hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng khắt khe của xã hội.

Khoa Giáo dục chính trị, thể chất và văn hóa bắt nhịp yêu cầu đào tạo nghề

(30/06/2017)

Trong không khí chào mừng kỷ niệm 05 năm thành lập Trường Trung cấp Luật Đồng Hới (25/5/2012 - 25/5/2017) và nhất là trong bối cảnh các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp được chuyển giao sang Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, đây là dịp để Khoa Giáo dục chính trị, thể chất và văn hóa nhìn lại những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế để có phương hướng khắc phục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề trong thời gian tới.

Các học phần nghiệp vụ - Điểm nhấn trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật

(30/06/2017)

Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã đặt ra yêu cầu về phát triển nguồn nhân lực pháp luật, đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp ở cơ sở, cả về đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ. Để thực hiện chủ trương trên, Bộ Tư pháp đã thành lập hệ thống 05 Trường Trung cấp Luật ở các khu vực trên cả nước với nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật cấp cơ sở theo hướng đào tạo nghề, “cầm tay chỉ việc”, người học đáp ứng được ngay yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp, phù hợp với Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 của Chính phủ1. Với mục tiêu đào tạo như trên, Khoa Đào tạo nghiệp vụ đã được thành lập bên cạnh các khoa như: Đào tạo cơ bản; Giáo dục chính trị, thể chất và văn hóa. Khoa Đào tạo nghiệp vụ có chức năng tham mưu chuyên môn, quản lý và giảng dạy các học phần nghiệp vụ chủ yếu gắn với thực tiễn công tác của cán bộ cấp cơ sở như: Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch; phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; nghiệp vụ chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã; nghiệp vụ thi hành án dân sự; nghiệp vụ văn thư - lưu trữ; nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính ở xã, phường, thị trấn; kỹ năng soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng; quản lý môi trường ở chính quyền cấp xã; pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính.

Khoa Đào tạo cơ bản nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần cơ sở

(30/06/2017)

Khoa Đào tạo cơ bản là khoa chuyên môn của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, có chức năng tham mưu, giúp Ban Giám hiệu Nhà trường thực hiện quản lý, tổ chức công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo theo chương trình, kế hoạch giảng dạy, nghiên cứu khoa học thuộc nhiệm vụ chính trị của Trường và các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao. Khi theo học tại Trường, học sinh, học viên sẽ được trang bị khối kiến thức chung, khối kiến thức cơ sở và khối kiến thức nghiệp vụ, trong đó, Khoa Đào tạo cơ bản phụ trách giảng dạy khối kiến thức cơ sở với 13 học phần gồm: Lý luận Nhà nước và pháp luật, Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Tài chính, Luật Thương mại, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Lao động và an sinh xã hội, Luật Đất đai, Luật Môi trường, Luật Tố tụng hình sự, Luật Tố tụng dân sự. Các học phần này sẽ cung cấp cho học sinh, học viên những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật Việt Nam; về tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, thẩm quyền và mối quan hệ giữa các cơ quan tư pháp, cơ quan hành chính, chính quyền cơ sở, các quy định của pháp luật, cũng như các thủ tục tố tụng, thẩm quyền, trình tự xét xử của Tòa án… để có thể tham mưu, tư vấn, vận dụng vào thực tiễn đời sống xã hội và tuyên truyền, vận động các chủ thể khác hiểu và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.