Phản hồi từ cơ sở
Sign In
Thực tiễn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình - Một số kiến nghị hoàn thiện

(27/09/2017)

Bài viết này đề cập đến những kết quả đạt được và phân tích một số khó khăn, vướng mắc cần giải quyết sau 03 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Từ đó, đưa ra những đề xuất, kiến nghị hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay.

Những thành tựu bước đầu trong hỗ trợ, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực pháp luật cho nước bạn Lào

(30/06/2017)

Việt Nam và Lào là hai nước chung đường biên giới, có mối quan hệ truyền thống lịch sử lâu đời và những nét tương đồng về văn hóa - xã hội. Cả hai nước đều đang trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, thực hiện quan hệ hợp tác toàn diện theo phương châm “Hợp tác láng giềng tốt đẹp, đoàn kết hữu nghị truyền thống, ổn định lâu dài”. Điều này đã tạo điều kiện căn bản để Việt Nam và Lào có sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là hợp tác về giáo dục và đào tạo ngày càng phát triển. Trên cơ sở đó, ngày 24/12/2015, tại Thủ đô Viêng Chăn nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Đoàn công tác Bộ Tư pháp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội đàm giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào và chứng kiến Lễ ký kết Chương trình hợp tác năm 2016 giữa hai bên. Về phía Lào, có Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Thứ trưởng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Một trong các hoạt động hợp tác cụ thể tại Chương trình hợp tác năm 2016 có nội dung: “Các Trường Trung cấp Luật của Việt Nam, đặc biệt là Trường Trung cấp Luật Tây Bắc và Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, thiết lập quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo luật của Bộ Tư pháp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và nghiên cứu tiếp nhận học viên Lào sang học tại các Trường này”. Đây là nội dung đánh dấu bước khởi đầu cho quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị đầy khó khăn nhưng không kém phần thiêng liêng “đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho nước Lào anh em”, để thực hiện nhiệm vụ này, Nhà trường đã có những chuẩn bị về quy trình và cách thức như sau:

Hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với nâng cao chất lượng giảng dạy

(30/06/2017)

Hiện nay, mỗi cơ sở đào tạo thường có hai nhiệm vụ chính và quan trọng nhất là đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đây cũng là hai hoạt động có mối quan hệ hữu cơ, hai nhiệm vụ cơ bản, chiến lược của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, trong đó, việc cán bộ, giáo viên của Nhà trường tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những biện pháp quan trọng, bắt buộc và cần thiết để hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng khắt khe của xã hội.

Khoa Giáo dục chính trị, thể chất và văn hóa bắt nhịp yêu cầu đào tạo nghề

(30/06/2017)

Trong không khí chào mừng kỷ niệm 05 năm thành lập Trường Trung cấp Luật Đồng Hới (25/5/2012 - 25/5/2017) và nhất là trong bối cảnh các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp được chuyển giao sang Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, đây là dịp để Khoa Giáo dục chính trị, thể chất và văn hóa nhìn lại những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế để có phương hướng khắc phục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề trong thời gian tới.

Các học phần nghiệp vụ - Điểm nhấn trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật

(30/06/2017)

Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã đặt ra yêu cầu về phát triển nguồn nhân lực pháp luật, đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp ở cơ sở, cả về đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ. Để thực hiện chủ trương trên, Bộ Tư pháp đã thành lập hệ thống 05 Trường Trung cấp Luật ở các khu vực trên cả nước với nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật cấp cơ sở theo hướng đào tạo nghề, “cầm tay chỉ việc”, người học đáp ứng được ngay yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp, phù hợp với Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 của Chính phủ1. Với mục tiêu đào tạo như trên, Khoa Đào tạo nghiệp vụ đã được thành lập bên cạnh các khoa như: Đào tạo cơ bản; Giáo dục chính trị, thể chất và văn hóa. Khoa Đào tạo nghiệp vụ có chức năng tham mưu chuyên môn, quản lý và giảng dạy các học phần nghiệp vụ chủ yếu gắn với thực tiễn công tác của cán bộ cấp cơ sở như: Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch; phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; nghiệp vụ chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã; nghiệp vụ thi hành án dân sự; nghiệp vụ văn thư - lưu trữ; nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính ở xã, phường, thị trấn; kỹ năng soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng; quản lý môi trường ở chính quyền cấp xã; pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính.

Khoa Đào tạo cơ bản nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần cơ sở

(30/06/2017)

Khoa Đào tạo cơ bản là khoa chuyên môn của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, có chức năng tham mưu, giúp Ban Giám hiệu Nhà trường thực hiện quản lý, tổ chức công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo theo chương trình, kế hoạch giảng dạy, nghiên cứu khoa học thuộc nhiệm vụ chính trị của Trường và các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao. Khi theo học tại Trường, học sinh, học viên sẽ được trang bị khối kiến thức chung, khối kiến thức cơ sở và khối kiến thức nghiệp vụ, trong đó, Khoa Đào tạo cơ bản phụ trách giảng dạy khối kiến thức cơ sở với 13 học phần gồm: Lý luận Nhà nước và pháp luật, Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Tài chính, Luật Thương mại, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Lao động và an sinh xã hội, Luật Đất đai, Luật Môi trường, Luật Tố tụng hình sự, Luật Tố tụng dân sự. Các học phần này sẽ cung cấp cho học sinh, học viên những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật Việt Nam; về tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, thẩm quyền và mối quan hệ giữa các cơ quan tư pháp, cơ quan hành chính, chính quyền cơ sở, các quy định của pháp luật, cũng như các thủ tục tố tụng, thẩm quyền, trình tự xét xử của Tòa án… để có thể tham mưu, tư vấn, vận dụng vào thực tiễn đời sống xã hội và tuyên truyền, vận động các chủ thể khác hiểu và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới 05 năm một chặng đường

(30/06/2017)

Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã đặt ra yêu cầu về phát triển nguồn nhân lực pháp luật, đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật ở cơ sở. Thực hiện chủ trương đó, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới được thành lập theo Quyết định số 889/QĐ-BTP ngày 25/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tư pháp, đặt trụ sở tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực pháp luật có trình độ trung cấp cho các tỉnh Bắc miền Trung Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Ngành Tư pháp; nghiên cứu khoa học pháp lý; phối hợp với các cơ sở đào tạo của Bộ Tư pháp đào tạo cử nhân luật và các chức danh tư pháp như luật sư, công chứng viên… Đến nay, trải qua chặng đường 05 năm hoạt động, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới đã vượt qua nhiều gian khó, thử thách và ngày càng lớn mạnh, phát triển về mọi mặt.

Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

(27/04/2017)

Thị xã Phúc Yên được chia tách ra từ huyện Mê Linh và được tái lập từ năm 2004. Thị xã Phúc Yên là một trong 09 huyện, thị của tỉnh Vĩnh Phúc, là địa bàn tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, có vị trí chiến lược quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và địa phương nói riêng. Năm 2012, thị xã Phúc Yên được công nhận là đô thị loại III và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự

(19/04/2017)

Thi hành hành án dân sự (THADS) có vai trò quan trọng trong hoạt động tư pháp nói chung và quá trình giải quyết vụ án nói riêng. Bản án, quyết định của Tòa án chỉ thực sự có giá trị khi được thi hành trên thực tế. Hoạt động thi hành án là công đoạn cuối cùng giúp cho bản án, quyết định của Tòa án được tôn trọng, chấp hành. Hiến pháp năm 2013 quy định: “Bản án, quyết định của Toà án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành”. Trong những năm qua, công tác THADS luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, công tác THADS nói chung còn gặp nhiều khó khăn, nhiều vụ án lớn, phức tạp chưa được giải quyết dứt điểm, lượng án phát sinh ngày càng nhiều, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, tín dụng, ngân hàng, đất đai…, dẫn đến đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp kéo dài.

Liên kết website