Giới thiệu các số chuyên đề hàng tháng, định kỳ
Sign In
Giới thiệu về Tạp chí chuyên đề 32 trang tháng 3/2018 “Thi hành án dân sự”

(26/03/2018)

Tháng 3/2018, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu đến bạn đọc số chuyên đề 32 trang với chủ đề “Thi hành án dân sự”. Số chuyên đề là tập hợp các bài viết xoay quanh các vấn đề pháp lý liên quan đến thi hành án dân sự như: Vị trí, vai trò của thẩm tra viên, công tác kiểm tra trong hoạt động thi hành án dân sự, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự...

Giới thiệu số định kỳ 64 trang tháng 3/2018

(26/03/2018)

Trong số định kỳ tháng 3 (312) năm 2018, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật giới thiệu đến bạn đọc nhiều bài viết thuộc các chuyên mục như: Xây dựng pháp luật, Pháp luật và Kinh tế, Thi hành pháp luật… với nhiều chủ đề hấp dẫn bàn về các vấn đề pháp lý như: Hoạt động trợ giúp pháp lý, nguyên tắc tranh tụng trong xét xử, việc làm cho người khuyết tật, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng trên website thương mại điện tử, thuế sử dụng đất…

Giới thiệu số định kỳ 64 trang tháng 2/2018

(19/03/2018)

Trong số định kỳ tháng 2 (311) năm 2018, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật giới thiệu đến bạn đọc nhiều bài viết thuộc các chuyên mục như: Xây dựng pháp luật, Pháp luật và Kinh tế, Thi hành pháp luật… với nhiều chủ đề hấp dẫn bàn về các vấn đề pháp lý như: Quyền con người, thời hiệu thừa kế, đại diện theo pháp luật, Luật Tiếp cận thông tin, phân cấp thẩm quyền xét xử, mô hình bảo hiểm tiền gửi…

Giới thiệu về Tạp chí chuyên đề 32 trang tháng 2/2018 “Pháp luật về doanh nghiệp”

(19/03/2018)

Tháng 2/2018, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu đến bạn đọc số chuyên đề 32 trang với chủ đề “Pháp luật về doanh nghiệp”. Số chuyên đề là tập hợp các bài viết xoay quanh các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp như: Lựa chọn ngành nghề kinh doanh, quản trị nội dung công ty luật hợp danh, góp vốn trong doanh nghiệp, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán nợ, mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Giới thiệu số Tạp chí định kỳ 64 trang tháng 12/2016

(19/12/2016)

Tháng 12/Tháng 12/2016, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đã phát hành ấn phẩm định kỳ 64 trang. Ấn phẩm định kỳ tháng này tập trung vào các bài viết xoay quanh các lĩnh vực pháp luật như: Xóa án tích, quyền con người, hợp đồng hợp tác, hòa giải vụ án dân sự, biện pháp phòng vệ thương mại...và một số vướng mắc trong thực tiễn hoạt động thi hành án dân sự.

Giới thiệu về Tạp chí chuyên đề 32 trang tháng 12/2016 “Tư pháp địa phương”

(19/12/2016)

Trong bối cảnh chung của đất nước, với vị trí là một bộ phận của công tác quản lý nhà nước, công tác tư pháp địa phương chủ yếu quản lý các hoạt động phát sinh trong phạm vi một tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) nhưng khối lượng công việc tương đối lớn và không ngừng gia tăng do sự gia tăng dân số và tính chất ngày càng phức tạp của các quan hệ xã hội. Với vị trí là cấp gần dân, tư pháp địa phương không chỉ trực tiếp triển khai và thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tư pháp mà còn là bộ phận tương tác trực tiếp với quyền và lợi ích của người dân, thể hiện sự công bằng của pháp luật, quyền làm chủ của nhân dân, đánh giá tính hiệu quả và phù hợp của các chính sách pháp luật. Chủ trương, đường lối, chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan tư pháp ở trung ương chỉ được thực hiện khi được triển khai chất lượng và hiệu quả tại địa phương.

Giới thiệu về Tạp chí chuyên đề 32 trang tháng 11/2016 “Thừa phát lại”

(29/11/2016)

Thừa phát lại là người được Nhà nước bổ nhiệm để làm một số công việc về thi hành án dân sự, tống đạt giấy tờ, lập vi bằng và các công việc khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Ngày 26/11/2015, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 107/2015/QH13 về thực hiện chế định Thừa phát lại, theo đó đã ghi nhận kết quả đạt được trong việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; chấm dứt thí điểm và cho thực hiện chính thức chế định này trong phạm vi cả nước kể từ ngày 01/01/2016. Mặc dù đến nay, Thừa phát lại đã dần trở nên quen thuộc hơn đối với người dân, tuy nhiên bộ phận cán bộ nhà nước cũng như người dân thực sự hiểu rõ, sâu về chế định này là không nhiều.

Giới thiệu số Tạp chí định kỳ 64 trang tháng 11/2016

(29/11/2016)

Tháng 11/2016, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đã phát hành ấn phẩm định kỳ 64 trang. Ấn phẩm định kỳ tháng này tập trung vào các bài viết xoay quanh các chuyên mục chính: Xây dựng pháp luật, Pháp luật và Kinh tế, Thi hành pháp luật.

Liên kết website