Giới thiệu các số chuyên đề hàng tháng, định kỳ
Sign In
Giới thiệu số Tạp chí định kỳ 64 trang tháng 12/2016

(19/12/2016)

Tháng 12/Tháng 12/2016, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đã phát hành ấn phẩm định kỳ 64 trang. Ấn phẩm định kỳ tháng này tập trung vào các bài viết xoay quanh các lĩnh vực pháp luật như: Xóa án tích, quyền con người, hợp đồng hợp tác, hòa giải vụ án dân sự, biện pháp phòng vệ thương mại...và một số vướng mắc trong thực tiễn hoạt động thi hành án dân sự.

Giới thiệu về Tạp chí chuyên đề 32 trang tháng 12/2016 “Tư pháp địa phương”

(19/12/2016)

Trong bối cảnh chung của đất nước, với vị trí là một bộ phận của công tác quản lý nhà nước, công tác tư pháp địa phương chủ yếu quản lý các hoạt động phát sinh trong phạm vi một tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) nhưng khối lượng công việc tương đối lớn và không ngừng gia tăng do sự gia tăng dân số và tính chất ngày càng phức tạp của các quan hệ xã hội. Với vị trí là cấp gần dân, tư pháp địa phương không chỉ trực tiếp triển khai và thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tư pháp mà còn là bộ phận tương tác trực tiếp với quyền và lợi ích của người dân, thể hiện sự công bằng của pháp luật, quyền làm chủ của nhân dân, đánh giá tính hiệu quả và phù hợp của các chính sách pháp luật. Chủ trương, đường lối, chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan tư pháp ở trung ương chỉ được thực hiện khi được triển khai chất lượng và hiệu quả tại địa phương.

Giới thiệu về Tạp chí chuyên đề 32 trang tháng 11/2016 “Thừa phát lại”

(29/11/2016)

Thừa phát lại là người được Nhà nước bổ nhiệm để làm một số công việc về thi hành án dân sự, tống đạt giấy tờ, lập vi bằng và các công việc khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Ngày 26/11/2015, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 107/2015/QH13 về thực hiện chế định Thừa phát lại, theo đó đã ghi nhận kết quả đạt được trong việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; chấm dứt thí điểm và cho thực hiện chính thức chế định này trong phạm vi cả nước kể từ ngày 01/01/2016. Mặc dù đến nay, Thừa phát lại đã dần trở nên quen thuộc hơn đối với người dân, tuy nhiên bộ phận cán bộ nhà nước cũng như người dân thực sự hiểu rõ, sâu về chế định này là không nhiều.

Giới thiệu số Tạp chí định kỳ 64 trang tháng 11/2016

(29/11/2016)

Tháng 11/2016, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đã phát hành ấn phẩm định kỳ 64 trang. Ấn phẩm định kỳ tháng này tập trung vào các bài viết xoay quanh các chuyên mục chính: Xây dựng pháp luật, Pháp luật và Kinh tế, Thi hành pháp luật.

Giới thiệu về Tạp chí chuyên đề 32 trang tháng 10/2016 “Góp ý dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”

(01/11/2016)

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã đề xuất lên Chính phủ và Quốc hội về việc sớm xây dựng và ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả. Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ kế hoạch và Đầu tư trực tiếp nghiên cứu, soạn thảo và sẽ được thảo luận và góp ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 14.

Giới thiệu số Tạp chí định kỳ 64 trang tháng 10/2016

(01/11/2016)

Tháng 10/2016, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đã phát hành ấn phẩm định kỳ 64 trang. Ấn phẩm định kỳ tháng này tập trung vào các bài viết xoay quanh các chuyên mục chính: Xây dựng pháp luật, Pháp luật và Kinh tế, Thi hành pháp luật, Kinh nghiệm pháp luật nước ngoài.

Giới thiệu số Tạp chí định kỳ 64 trang tháng 9/2016

(29/09/2016)

Tháng 9/2016, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đã phát hành ấn phẩm định kỳ 64 trang. Ấn phẩm định kỳ tháng này tập trung vào các bài viết xoay quanh các chuyên mục chính: Xây dựng pháp luật, Pháp luật và Kinh tế, Thi hành pháp luật, Kinh nghiệm pháp luật nước ngoài.

Giới thiệu về Tạp chí chuyên đề 32 trang tháng 9/2016 “Tư pháp hình sự”

(29/09/2016)

Những năm gần đây, ở nước ta, tình hình tội phạm vẫn có chiều hướng diễn biến phức tạp, người chưa thành niên phạm tội chiếm tỷ lệ cao, với những phương thức, thủ đoạn liều lĩnh, tinh vi, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi cũng đáng báo động. Điều này đòi hỏi cần có những giải pháp hữu hiệu trước mắt và lâu dài nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm. Mặc dù hiện nay, nhiều chính sách pháp luật nói chung và trong lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án hình sự nói riêng đã dần được hoàn thiện, góp phần không nhỏ vào công cuộc phòng chống tội phạm, bảo vệ quyền, lợi ích của người dân, tuy nhiên trước yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, cùng xu thế hội nhập, thì vấn đề tiếp tục cần đề ra những giải pháp hữu hiệu, việc hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực này vẫn đang trở nên cấp thiết.

Liên kết website