Giới thiệu các số chuyên đề hàng tháng, định kỳ
Sign In
Giới thiệu về Tạp chí chuyên đề 32 trang tháng 6/2018 “Công tác tư pháp”

(30/06/2018)

Tháng 6/2018, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu đến bạn đọc số chuyên đề 32 trang “Công tác tư pháp”. Những bài viết trong số chuyên đề xoay quanh những nội dung chủ yếu như: Xử lý vi phạm về lý lịch tư pháp, thực hiện pháp luật Thừa phát lại, thực trạng Tủ sách pháp luật ở cơ sở...

Giới thiệu về Tạp chí chuyên đề 32 trang tháng 5/2018 “Công tác trợ giúp pháp lý ở Hà Tĩnh”

(30/06/2018)

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Tĩnh được thành lập từ năm 1998, sau 20 năm thành lập, Trung tâm đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, trở thành địa chỉ pháp lý tin cậy của người dân. Nhằm thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh. Đây là một số nội dung sẽ được truyền tải cụ thể trong Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số chuyên đề 32 trang “Công tác trợ giúp pháp lý ở Hà Tĩnh”.

Giới thiệu về Tạp chí chuyên đề 32 trang tháng 4/2018 "Phổ biến, giáo dục pháp luật"

(30/06/2018)

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật cho cán bộ cũng như người dân. Công tác này cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và đòi hỏi sự phối hợp của tất cả các cấp, các ngành. Chính vì vậy, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đã phát hành số chuyên đề 32 trang tháng 4/2018 với chủ đề “Phổ biến, giáo dục pháp luật”.

Giới thiệu số định kỳ 64 trang tháng 6/2018

(30/06/2018)

Số định kỳ 64 trang tháng 6 năm 2018 của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đã được phát hành với các chuyên mục chính như: Xây dựng pháp luật, Pháp luật và Kinh tế, Thi hành pháp luật.

Giới thiệu số định kỳ 64 trang tháng 5/2018

(30/06/2018)

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Số định kỳ tháng 5 (314) năm 2018.

Giới thiệu số định kỳ 64 trang tháng 4/2018

(30/06/2018)

Số định kỳ 64 trang tháng 4 năm 2018 của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật được phát hành với các chuyên mục: Xây dựng pháp luật, Pháp luật và Kinh tế, Thi hành pháp luật.

Giới thiệu về Tạp chí chuyên đề 32 trang tháng 3/2018 “Thi hành án dân sự”

(26/03/2018)

Tháng 3/2018, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu đến bạn đọc số chuyên đề 32 trang với chủ đề “Thi hành án dân sự”. Số chuyên đề là tập hợp các bài viết xoay quanh các vấn đề pháp lý liên quan đến thi hành án dân sự như: Vị trí, vai trò của thẩm tra viên, công tác kiểm tra trong hoạt động thi hành án dân sự, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự...

Giới thiệu số định kỳ 64 trang tháng 3/2018

(26/03/2018)

Trong số định kỳ tháng 3 (312) năm 2018, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật giới thiệu đến bạn đọc nhiều bài viết thuộc các chuyên mục như: Xây dựng pháp luật, Pháp luật và Kinh tế, Thi hành pháp luật… với nhiều chủ đề hấp dẫn bàn về các vấn đề pháp lý như: Hoạt động trợ giúp pháp lý, nguyên tắc tranh tụng trong xét xử, việc làm cho người khuyết tật, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng trên website thương mại điện tử, thuế sử dụng đất…

Giới thiệu số định kỳ 64 trang tháng 2/2018

(19/03/2018)

Trong số định kỳ tháng 2 (311) năm 2018, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật giới thiệu đến bạn đọc nhiều bài viết thuộc các chuyên mục như: Xây dựng pháp luật, Pháp luật và Kinh tế, Thi hành pháp luật… với nhiều chủ đề hấp dẫn bàn về các vấn đề pháp lý như: Quyền con người, thời hiệu thừa kế, đại diện theo pháp luật, Luật Tiếp cận thông tin, phân cấp thẩm quyền xét xử, mô hình bảo hiểm tiền gửi…

Giới thiệu về Tạp chí chuyên đề 32 trang tháng 2/2018 “Pháp luật về doanh nghiệp”

(19/03/2018)

Tháng 2/2018, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng giới thiệu đến bạn đọc số chuyên đề 32 trang với chủ đề “Pháp luật về doanh nghiệp”. Số chuyên đề là tập hợp các bài viết xoay quanh các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp như: Lựa chọn ngành nghề kinh doanh, quản trị nội dung công ty luật hợp danh, góp vốn trong doanh nghiệp, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán nợ, mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Liên kết website