40 Năm thành lập tạp chí dân chủ và pháp luật (20/12/1977-20/12/2017)
Sign In
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật với sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

(19/12/2017)

Sau chiến thắng lịch sử mùa Xuân năm 1975, đất nước hoàn toàn thống nhất, một sự kiện quan trọng đối với Ngành Tư pháp thời điểm bấy giờ trong lĩnh vực tư tưởng văn hóa là việc ra đời Tập san Pháp chế xã hội chủ nghĩa thuộc Ủy ban Pháp chế của Hội đồng Chính phủ theo Giấy phép số 1925/VP15 ngày 29/5/1975 của Phủ Thủ tướng. Ngày 20/12/1977, Tòa soạn Tập san Pháp chế xã hội chủ nghĩa chính thức được thành lập theo Quyết định số 106-20/UBPC của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế - Luật sư Trần Công Tường. Tháng 02/1978, ấn phẩm đầu tay của Tập san Pháp chế xã hội chủ nghĩa ra đời, ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của các cán bộ, biên tập viên trong những ngày đầu khởi nghiệp, gắn với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội sau khi thống nhất đất nước.

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật với sứ mệnh nâng tầm học thuật

(19/12/2017)

Với chặng đường 40 năm, Tập san Pháp chế xã hội chủ nghĩa thuở ban đầu và Tạp chí Dân chủ và Pháp luật ngày nay đã qua nhiều thế hệ biên tập viên, phóng viên, cán bộ, nhân viên. Mỗi thế hệ đều để lại những dấu ấn không phai mờ trong lòng bạn đọc là cán bộ làm công tác thực tiễn, các nhà khoa học, các giảng viên pháp luật và tất cả những người quan tâm đến chủ đề pháp luật. Tạp chí luôn dành phần đáng kể để công bố bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên. Những bài viết ấy không chỉ phản ánh tư duy lý luận mới, mà còn góp phần nâng tầm học thuật trong lĩnh vực khoa học pháp lý.

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật và những đóng góp to lớn cho sự phát triển nghề luật sư ở Việt Nam

(19/12/2017)

Tôi là người cộng tác viết những tin, bài đầu tiên với Tạp chí Dân chủ và Pháp luật từ khi còn là Tập san Pháp chế xã hội chủ nghĩa, trước khi trở thành luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh vào ngày 24/10/1989. Gần 30 năm hành nghề luật sư trong chặng đường 40 năm hình thành và phát triển của Tạp chí, điều tôi tâm đắc nhất chính là Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đã trở thành người bạn đồng hành, hỗ trợ to lớn và là một nguồn động viên cho sự phát triển của nghề luật sư và đội ngũ luật sư Việt Nam.

Diễn đàn khoa học pháp lý uy tín, tin cậy của những người làm công tác tư pháp

(19/12/2017)

Với người cầm bút không gì vui hơn khi tác phẩm của mình được đăng tải trên một ấn phẩm uy tín và được độc giả đón nhận. Đối với chúng tôi, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật thật sự là diễn đàn pháp lý uy tín, tin cậy của những người làm công tác tư pháp.

Nơi cung cấp thông tin lý luận nghiệp vụ đáng tin cậy cho cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam

(19/12/2017)

Năm 1997, sau khi tỉnh Hà Nam được tái lập, hệ thống thi hành án dân sự của tỉnh Hà Nam cũng được thành lập (tách ra từ tỉnh Nam Hà) và gặp rất nhiều khó khăn về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất… Tuy nhiên, với sự nỗ lực vượt bậc, đến nay, các cơ quan thi hành án dân sự của tỉnh Hà Nam đã không ngừng lớn mạnh. Cục Thi hành án dân sự tỉnh và 06 Chi cục trực thuộc có tổng số biên chế là 83 công chức với trình độ chuyên môn tương đối đồng đều, trên 90% có trình độ đại học và tương đương, nhiều công chức đã và đang đào tạo trình độ thạc sĩ; công chức cơ quan thi hành án thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và quản lý nhà nước. Công tác nghiên cứu thông tin khoa học pháp lý và thực tiễn thi hành án đã được Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam tạo điều kiện rộng rãi trong toàn hệ thống, đặc biệt là nhằm khuyến khích các đồng chí có nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn, nâng ngạch chấp hành viên...

Tạp chí góp phần cùng Vụ Pháp luật quốc tế thực hiện nhiệm vụ hội nhập quốc tế về pháp luật

(19/12/2017)

Để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế về pháp luật, Vụ Pháp luật quốc tế thuộc Bộ Tư pháp được thành lập theo Quyết định số 335/QĐ-BTP ngày 05/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Qua gần 15 năm xây dựng và phát triển, Vụ Pháp luật quốc tế hiện nay đã có gần 40 cán bộ với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng được nâng cao để có thể làm chủ, tự tin khi xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế liên quan đến Việt Nam.

Công tác phối hợp tốt, thông tin truyền tải sinh động

(19/12/2017)

Là người trực tiếp tham gia phối hợp với Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trong nhiều năm qua, cá nhân tôi đánh giá cao các ấn phẩm Tạp chí trong việc cung cấp thông tin lý luận và thực tiễn về xây dựng, hoạch định và thực thi chính sách, kinh nghiệm nước ngoài về xây dựng và thi hành pháp luật, cũng như cung cấp các thông tin về thực tiễn cuộc sống. Có thể nói, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật thực sự là một diễn đàn cho việc trao đổi, nghiên cứu khoa học và thực tiễn về các vấn đề pháp lý, đồng thời Tạp chí cũng đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp trong việc cung cấp các thông tin về hoạt động của Ngành Tư pháp từ Trung ương đến địa phương. Nhìn chung, các bài viết của Tạp chí được chuẩn bị và biên tập tốt, cung cấp các thông tin phong phú, đa chiều và hữu ích về mặt nội dung.

Các hoạt động của Ngành Tư pháp đã được phản ánh sinh động trên Tạp chí

(19/12/2017)

Thấm thoát đã hơn 20 năm cộng tác cùng Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, thời gian tuy không phải là quá dài nhưng cũng đã trên một phần năm thế kỷ, với tôi, kí ức, kỷ niệm và tình cảm khó có thể nhạt phai. Tôi nhớ, bài viết đầu tay của mình được đăng tải trên Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 6/1997 với tiêu đề “Những đổi mới cơ bản về thủ tục bán đấu giá tài sản để thi hành án”. Bài viết nghiên cứu khoa học đầu tay đó tuy chưa thực sự sâu sắc, do chủ yếu giới thiệu những điểm mới của thủ tục bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự, tuy nhiên, do được Tòa soạn liên hệ, biên tập, đăng tải và động viên tiếp tục viết, gợi mở định hướng phương pháp viết và đưa vào danh sách cộng tác viên đã tạo động lực mạnh mẽ cho tôi cộng tác thường xuyên, liên tục với Tạp chí. Những bài viết sau này dần dần có chiều rộng, chiều sâu, tính hàn lâm và khoa học sâu sắc hơn càng làm cho tôi tích cực viết bài, gắn bó chặt hơn với Tạp chí, để đến hôm nay tôi đã có hơn 30 bài đăng tải, trong đó hầu hết là những bài viết gắn với lĩnh vực công việc chuyên môn mà tôi đã làm qua các thời kỳ công tác, là điều kiện về bài báo giúp cho tôi được học tập, nghiên cứu ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ về luật học.

Luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy

(19/12/2017)

Trong 40 năm qua, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật luôn là một trong những tạp chí có uy tín hàng đầu trong giới luật ở nước ta. Giữ được vị thế như vậy, tôi cho rằng, đó là kết quả của quá trình nỗ lực rất lớn của các thế hệ Lãnh đạo Tạp chí, Ban Biên tập và các cán bộ đang công tác tại Tạp chí. Tôi biết tới Tạp chí khi còn là sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội từ hơn 20 năm trước và đã là bạn đọc trung thành của Tạp chí từ đó tới nay. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật luôn là người bạn đồng hành, là nguồn thông tin tham khảo chuyên sâu tin cậy trong việc nắm bắt thực trạng những vấn đề pháp lý của đất nước trong quá trình phát triển, thực trạng hoạt động của các lĩnh vực của Bộ, Ngành Tư pháp.