Số định kỳ tháng 3 (300) năm 2017 - No.3 (300) March 2017
Sign In

Số định kỳ tháng 3 (300) năm 2017 - No.3 (300) March 2017

NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8 - 3
1. KIỀU THỊ THANH - Phong trào nữ quyền và sự vinh danh trí tuệ phụ nữ 
XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
2. NGUYỄN ĐĂNG DUNG - Hoạt động lập pháp và vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong điều kiện hiện nay
3. NGUYỄN VINH HƯNG - Chức năng quản lý văn hóa, giáo dục của Nhà nước Việt Nam giai đoạn hội nhập quốc tế    
4. LÊ THANH PHONG - Hoàn thiện các quy định về phiên tòa hình sự sơ thẩm trong Bộ luật Tố tụng hình sự
5. HOÀNG TRUNG THÀNH - Những yếu tố ảnh hưởng đến cải cách thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước về giáo dục
PHÁP LUẬT VÀ KINH TẾ
6.  ĐÀO THỊ HỒNG PHƯƠNG - Hợp đồng lập hội
7. TRẦN THỊ MAI LOAN - Hoàn thiện pháp luật về quyền tự do thành lập tổ chức đại diện của người lao động  VĂN HÓA PHÁP LÝ
8. LÊ THỊ QUỲNH ANH - Nước mắt bên bến sông
THI HÀNH PHÁP LUẬT
9. NGUYỄN HUY HOÀNG - Bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương
10. DƯƠNG ANH SƠN - Hợp đồng vô hiệu do nhầm lẫn theo Bộ luật Dân sự năm 2015
11. ĐINH DUY BẰNG & NGUYỄN CẢNH THÂN - Kinh nghiệm vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án 
12. MAI THỊ THÙY DUNG - Quy định về kê biên tài sản để đảm bảo thi hành án dân sự trong trường hợp tài sản đã chuyển nhượng sau khi có bản án, quyết định của Tòa án
***************
CONTENTS
ON THE OCCASION OF THE INTERNATIONAL WOMEN'S DAY (8TH MARCH)
1. KIEU THỊ THANH - Feminist movement and glorifying intellectual mind of women
LAW - MAKING
2. NGUYEN DANG DUNG - Law making activities and the role of the Vietnamese Fatherland Front  
3. NGUYEN VINH HUNG - Cultural, educational management function of the Vietnamese State in the phase of international integration
4. LE THANH PHONG - Completing regulations on criminal trial in first instance in the Penal Code
5. HOANG TRUNG THANH - Factors affecting administrative formalities reform in state management of education
LAW AND ECONOMICS
6. DAO THI HONG PHUONG - The contract of association
7. TRAN THI MAI LOAN - Completing regulations on freedom of establishing representative organization of worker 
LEGAL CULTURE
8. LE THI QUYNH ANH - Tears on the river
LAW IMPLEMENTATION
9. NGUYEN HUY HOANG - Protection of copyrights and related rights in the TPP
10. DUONG ANH SON - Void contract because of mistake according to the Civil Code of 2015
11. DINH DUY BANG & NGUYEN CANH THAN -Experience in campaigning and convincing concerned party of voluntary judgment execution
12. MAI THI THUY DUNG - Regulations on  distrainment of assets for ensuring of civil judgment execution in case of transferred assets after a  judgment, decision of court  

 

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:
  • Giá bìa:
  • Năm xuất bản:0
Liên kết website