Số chuyên đề tháng 9/2016: Tư pháp Hình sự
Sign In

Số chuyên đề tháng 9/2016: Tư pháp Hình sự

1. BÙI THỊ CHINH PHƯƠNG - Chế định loại trừ trách nhiệm hình sự trong Bộ luật Hình sự.
2. LÊ NAM - Bàn về trường hợp miễn trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự Việt Nam.
3. TRẦN THỊ NGỌC HIẾU - Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo luật hình sự Việt Nam. 
4. LƯU THANH HÙNG - Thực trạng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tội phạm tham nhũng.
5. BÙI THỊ QUỲNH MAI - Nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác phòng ngừa tội phạm cướp tài sản trên tuyến Quốc lộ 1A.
6. BÙI THÁI BÌNH - Khái niệm người được thi hành án có từ khi nào?
7. NHÓM ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT - Kết quả điều tra, khảo sát phục vụ việc nghiên cứu Đề tài khoa học cấp Nhà nước: “Quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.      
 

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:32 trang
  • Giá bìa:10.000 đồng
  • Năm xuất bản:0