Số chuyên đề tháng 8/2016: Pháp luật và doanh nghiệp
Sign In

Số chuyên đề tháng 8/2016: Pháp luật và doanh nghiệp

1. MAI XUÂN HỢI - Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia Hiệp định Ðối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương.
2. NGUYỄN SỸ ANH - Tác động của Hiệp định Ðối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương đến Ngành Dệt may Việt Nam.
3. LÊ ĐỨC HIỀN & NGUYỄN THỊ THU - Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước và nhà đầu tư trong Hiệp định Ðối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương.
4. NGUYỄN THỊ THANH - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
5. NGUYỄN THỊ BÌNH - Trách nhiệm bảo vệ môi trường khu công nghiệp của Ban Quản lý khu công nghiệp.
6. PHẠM HỒNG NHẬT - Hoàn thiện pháp luật về giao kết hợp đồng thương mại điện tử ở Việt Nam. 

Thông tin:

  • Số ấn phẩm:
  • Số trang:32 trang
  • Giá bìa:10.000 đồng
  • Năm xuất bản:0